Ravzanın İçinden GörüntülerSakın terk–i edepten, kûy–i Mahbûb–i Hüdâ'dır bu.
Nazargâh–ı ilahîdir, Makam–ı Mustafâ'dır bu.
     
                                                 Şair Nabi


Mihrab-ı Rasûl 


Bab'üs-Selamdan Ravzanın içi


Şebek-i Rasûlullahın Ashab-ı Suffeden tarafından görünüşü


Şebeke-i Rasûlullahın Muvacehe kısmı (ön kısmı)


 Minber-i Rasûl
                                           


                         Gönül hûn oldu şevkinden boyandım, yâ Rasûlallah
                         Nasıl bilmem bu nîrana dayandım, yâ Rasûlallah
                         Ezel bezminde bir dinmez figandım, yâ Rasûlallah
                         Cemalinle ferahnâk et ki yandım, yâ Rasûlallah

                         Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen
                         Muazzam bir sehâsın sen, dilersen rünûmâsın sen
                         Habîbi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafâsın sen
                         Cemalinle ferahnâk et ki yandım, yâ Rasûlallah

                                                                        Yaman DedeHücre-i Saadetin içinden

 

Hazreti Fatıma annemizin mihrab-ı şerifleri. Hücre-i Saadetten iç arka görüntü.(1)


 Hazreti Fatıma annemizin kabr-i şerifleri. Hücre-i Saadetten iç arka görüntü.(2)


 Hazreti Fatıma annemizin kabr-i şerifleri. Hücre-i Saadetten iç arka görüntü.(3)

 
Hücre-i Saadetin Batı (Cennet Bahçesi) tarafından çekilen fotoğraf. İlk kırmızı kare Efendimiz (sav) mübarek başının hizasıdır. İkincisi Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Ömer Efendimizin mübarek başlarını gösteren kırmızı karelerdir.


Mescid-i Nebevi'nin Krokisi


Peygamber (sav) Efendimizin evi. Şimdi kütüphane olarak kullanılmaktadır. 
(Mekke-i Mükerreme)