Ravzanın İçinden GörüntülerSakın terk–i edepten, kuy–i mahbub–ı Hüdâ'dır bu.
Nazargâh–ı ilahidir, Makam–ı Mustafa'dır bu.


Mihrab-ı Rasûl 


Bab'üs-Selamdan Ravzanın içi


Şebek-i Rasûlullahın Ashab-ı Suffeden tarafından görünüşü


Şebeke-i Rasûlullahın Muvacehe kısmı (ön kısmı)


 Minber-i Rasûl
                                            


Hücre-i Saadetin içinden

 

Hazreti Fatıma annemizin mihrab-ı şerifleri. Hücre-i Saadetten iç arka görüntü.


 Hazreti Fatıma annemizin kabr-i şerifleri. Hücre-i Saadetten iç arka görüntü.(1)


 Hazreti Fatıma annemizin kabr-i şerifleri. Hücre-i Saadetten iç arka görüntü.(2)

 
Hücre-i Saadetin Batı (Cennet Bahçesi) tarafından çekilen fotoğraf. İlk kırmızı kare Efendimiz (sav) mübarek başının hizasıdır. İkincisi Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Ömer Efendimizin mübarek başlarını gösteren kırmızı karelerdir.


Mescid-i Nebevi'nin Krokisi


Peygamber (sav) Efendimizin evi. Şimdi kütüphane olarak kullanılmaktadır. 
(Mekke-i Mükerreme)