Ravzanın İçinden Görüntüler


Sakın terk–i edepten, kuy–i mahbub–ı Hüdâ'dır bu.
Nazargâh–ı ilahidir, Makam–ı Mustafa'dır bu.

Mihrab-ı Rasûl 


Bab'üs-Selamdan Ravzanın içi


Şebek-i Rasulûllahın Ashab-ı Suffeden Görünüşü


Şebeke-i Rasulûllahın Muvacehe Kısmı (ön kısmı)


 Minber-i Rasûl
                                              


Hücre-i Saadetin içinden


Hücre-i Saadetin Batı (Cennet Bahçesi) tarafından çekilen fotoğraf. İlk kırmızı kare Efendimiz (sav) mübarek başının hizasıdır. İkincisi Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Ömer Efendimizin mübarek başlarını gösteren kırmızı karelerdir.


  Bir rivayete göre Hz. İsa (as)'ın boş kabri.


Hazreti Fatıma annemizin mihrab-ı şerifleri. Hücre-i Saadetten iç arka görüntü.


Mescid-i Nebevi'nin Krokisi


Peygamber (sav) Efendimizin evi. Şimdi kütüphane olarak kullanılmaktadır.(Mekke)